Ters Osmoz Sistemleri

Yarı geçirgen bir membran kullanılarak sudan çözünmüş maddelerin arıtılması işlemidir. RO özellikle klasik arıtım sistemlerinin yetersiz kaldığı sularda (deniz suyu, iletkenliği yüksek kuyu sularında), su içindeki minerallerin %90-99.8 oranında giderimini sağlar.

Su teknolojisindeki gelişme ile beraber RO cihazları evsel ve endüstriyel uygulamalarda yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır.
 
TERS OSMOZ SİSTEMLERİ,

  • Deniz suyunu veya hafif tuzlu suyu içme suyuna dönüştürmek,

  • Endüstriyel işletmelerde çözünmüş tuzları geri kazanmak,

  • Sanayide ve içme suyunda istenen kalitede su elde etmek,

  • Buhar kazanlarında kazan taşı oluşumunu önlemek,

  • Re-Use ( Atık suların geri kazanım ) sistemlerinde suyu geri kazanmak,

  • Konsantre meyve suyu ve salça elde etmek,

  • Toksin maddeleri ve mikroorganizmaları bertaraf etmek,

  • Kimyasal işletmelerde daha kaliteli su kullanmak

  • Ultra Saf su sistemlerinin besleme suyunun eldesi için sıklıkla tercih edilmektedir.

Hydrotur Avrupa markaları ile İtalyan teknolojisini birleştirerek Türkiye ve birçok ülkede ISO standartlarında sistemler kurmaktadır.