Roto Konsantratörler

Konsantrasyon tesisleri, yüksek debideki düşük VOC konsantrasyonlu gazların, düşük debideki yüksek VOC konsantrasyonlu gaz haline dönüştürmek için tasarlanmışlardır. Bu sayede, konsantre atık gaz debisi küçüldüğünden, daha küçük bir tesis ile baca gazı arıtımı yapılabilir. Roto konsantratör, atık gazdaki kirletici VOC emisyonlarının, özel dolgu malzemeli (zeolit veya aktif karbon) döner bir sistem tarafından adsorbe edilmesine imkân verir. Sonrasında ters akışta geçecek düşük hızdaki sıcak hava vasıtası ile bu yüksek konsantrasyondaki VOC gazlarının açığa çıkartılarak, arıtma tesisine iletilmesini sağlar.

Bu ünite ile nihai tesisin boyutları ve kapladığı alan küçülerek, yatırım ve işletme maliyetleri ciddi oranda azalır.