Reküperatif Termal Oksidasyon

VOC’ler, ortalama 800 °C sıcaklıkta termal oksidayonu ile ikincil ürüne dönüşerek, atmosfere salınımı kapsamında kullanılan sistemlerdir.

VOC + O2 + Aktivasyon enerjisi = CO2 + H2O + ısı

Reaksiyon sonunda ortaya çıkan yüksek ısı, sisteme eklenen eşanjör vasıtası ile geri kazanılarak işletmenin istenilen bölümlerinde kullanılabilmektedir.