Islak Scrubber

Islak scrubber ( gaz yıkama) gaz-partikül karışımının bir sıvı ile temas ettirilerek, partiküllerin uzaklaştırılması esasına dayanan bir yöntemdir. Asit gazları yıkama ve koku gideriminde de kullanılabilmektedir. Çok kademeli ve/veya yatay gaz yıkama sistemlerinin her kademesinde farklı kimyasal reaksiyonlar gerçekleştirerek birden çok gaz bileşiğinin, giderilmesi sağlanır. Scrubber tipi ve dolgu malzemeleri (Rasching halkaları) tamamen prosese uygun projelendirilir.