Insinatör

Yakma, katı ve sıvı formdaki kirletici maddelerin çevreye daha az zararlı olan ikincil ürünlere dönüştürüldüğü ısıl imha işlemidir. Bu işlem, uygun sıcaklık ve temas şartlarında ve yanma sonucu oluşan gazların işlenmesiyle birlikte gerçekleştirilmelidir.