DeNOX

Yanma gazı çıkış kaynaklarında Azotoksit (NOX) emisyonunun kontrolünde Seçici Katalitik İndirgeme (Selective Catalytic Reduction-SCR) yöntemi en etkili yöntemdir. Azot oksit arıtım (DENOX) ünitesinin amacı emisyon gazı içindeki NOX emisyonunu, amonyak (NH3) çözeltisi kullanarak kimyasal bir reaksiyonla azot (N2) ve suya ayrıştırarak azaltmaktır.