BOYA ÇÜRÜTÜCÜ - YÜZDÜRÜCÜ
  • Boya Çürütücüler;

Hydrotur Boya çamuru arıtımı kimyasalları, su perdeli veya venturi tip boyahane proseslerinde suyun ömrünü arttırarak, temizlik ve bakım maliyetlerini düşürmek amaçlı çok tercih edilmektedir. Ayrıca üretimi durdurmakta sakıncaları olan ve boya uygulaması konusuna önem veren firmalar, boyayı sudan otomatik uzaklaştıran boya sıyırıcı sistemlere, sarf malzeme olarak bu kimyasallara ihtiyaç duymaktadırlar.
Parça üzerine değil de suya düşen fazla boyanın yapışkanlığını ve boyar özelliğini kaybetmesini sağlayan, hatlarda olası yapışma ve tıkanmaları engellemek ve prosesten boyayı daha kolay ayrıştırmak amaçlı boya çürütücü (Koagulant) kimyasallarımız kullanılmaktadır. Bu kimyasallar, formülasyonunda Bologna üniversitesi ile birlikte yapılan çalışmalar neticesinde, HYDROİTALİA reaktörlerinde tüm kalite standartları çerçevesinde üretilerek pazara sunulmaktadır. Tarafımızdan; Türkiye ve yakın komşu ülkelere, dağıtımı ve teknik servisi yapılmaktadır.

  • Boya Yüzdürücüler;

Gerek solvent gerek su bazlı boyayı yüzdürerek üst faza çıkmasını sağlayan yüzdürücü kimyasallar, çamurun sistemden daha hızlı ve kolay uzaklaştırılmasına imkan verir. Hydrotur kalitesi ile su perdesi veya venturi tip boyahane proseslerinde güvenle kullanılmaktadır.
 

  • Boya Çöktürücüler;

Boya içerisinde çinko gibi ağır metallerin çok bulunması ya da sistemsel çözümler istenmediği durumlarda, boyanın su perdesinde değil de, kabin havuzunda biriktirilmesi ve belli frekanslarda temizlenmesinin istenildiği durumlarda, Hydrotur boya çöktürücüleri önerilmektedir.
 

  • Köpük Kesiciler;

Çeşitli sektörlerde kullanılan köpük kesiciler, uygun içeriği ile müşterilerimize sunulmaktadır. Ürün gamımızda; boyahanelerde kullanılan silikonsuz köpük kesiciler bulunduğu gibi, diğer sektörlere yönelik silikonlu, yağ bazlı ürünlerde bulunmaktadır.
Konsantre ürün olmasından sebep kullanım miktarları ve elde edilen sonuç oldukça başarılıdır.