Aktif Karbon Sistemler

Ambalaj, serigrafi, vb. sektörlerde açığa çıkan solventlerin geri kazanımı kapsamında aktif karbon sistemler kullanılmaktadır. Solvent geri kazanımı, gaz emisyonunda bulunan solventlerin, aktif karbon içeren kolonlardan geçirilerek adsorbe ( soğurulması) edilmesi ve daha sonra buradan geçirilerek sıcak bir akışkan(buhar ya da nitrojen) vasıtası ile geri kazanılması (rejenerasyon) gerçekleşir.

 

Solventlerin suda çözünür olmamaları durumunda, buhar rejenerasyonu tercih edilen bir yöntemdir, zira bunun yoğunlaştırılması, soğutulması ve geri kazanılacak olan solventten ayrıştırılması daha kolaydır.

Suda çözünen veya kısmen çözünen kirletici madde rejenerasyonu, geri kazanılacak olan solventin rejenerasyonunda nitrojen kullanılır.

 

Tesisler, aşağıdakileri gerçekleştirmek için destek sistemlerle donatılmışlardır:

  • Yoğunlaştırma İşlemi;
  • Buhar tüketimi azaltma (ekonomizör);
  • Geri kazanılan solventi susuzlaştırma-Dehidrasyon
  • Geri kazanılan solventlerin damıtılması-Distilasyon